Položka byla přidána do košíkuX

Sphingidae museum

Vítáme vás na stránkách českého muzea motýlů čeledi Lišajovitých. Kolekce Sphingidae Museum je  druhou nejucelenější sbírkou lišajů na světě. Svým rozsahem jej předčí pouze Muzeum přírodních věd v Londýně. V současné době muzeum vlastní 1 325 druhů a celkově více jak 200 000 exemplářů.

Snahou odborného týmu muzea je přispět  k celosvětovému vědeckému monitorování  výskytu hmyzu, objevovat nové dosud nepopsané druhy, předávat poznatky širší veřejnosti, poskytnout diskusní platformu odborníkům z oboru a zveřejňovat výsledky jak práce muzea, tak i těch sběratelů, kteří nemají možnost své poznatky publikovat.

Nedílnou součástí aktivit muzea je jeho ediční činnost a to formou vydávání odborného časopisu „The European Entomologist“. Časopis obsahuje popisy nových druhů a to nejen z čeledi Sphingidae, případové studie týkající se revize taxonomie a výsledné zprávy z expedic.

Zakladatelem a ředitelem muzea je český entomolog Tomáš Melichar (člen České společnosti entomologické při Akademii věd České republiky). Členové redakční rady časopisu The European Entomologist jsou Ian J. Kitching (Přírodopisné muzeum NHM, Londýn, UK), Rodolphe Rougerie (kurátor oddelení Lepidoptera Přírodopisné muzeum MNHN, Paříž, Francie), Carlos G. C. Mielke (Brazílie) a Jean Haxaire (Francie).

 

Přejít na obsah
Sphingidae museum
Aktivity muzea
Všeobecné informace o formě realizace zahraničních projektů
Výběr z realizovaných aktivit muzea

 

Aktivity muzea zpět

 • Návštěvní dny pro veřejnost – sbírky jsou přístupné na základě rezervace prohlídky a v rámci tematicky zaměřených vzdělávacích kurzů muzeem pořádaných.
 • Redigování, tisk a distribuce odborného entomologického časopisu „The European Entomologist“.
 • Publikování informací o nových entomologických objevech pracovníků a spolupracovníků muzea.
 • Poznávání a vyhodnocování biodiverzity hmyzu všeobecně, zejména rodu Sphingidae.
 • Určování genetických sekvencí umožňujících rozpoznání jednotlivých druhů Sphingidae ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy Praha a začlenění těchto sekvencí do programu BOLD (Barcoding of Life Data Systém) Univerzity Guelph, Ontário, Kanada.
 • Studium vlivu lidské činnosti na dynamiku života hmyzích populací.
 • Výzkum biotopů v terénu (v přírodních rezervacích a mimo rezervace) směřující k recenzi a odchytu hmyzu. Veškerý materiál je následně dopraven do České republiky k analýzám.
 • Preparování, konzervace, třídění, analýzy a popisy odchyceného hmyzu.
 • Vzájemná výměna vzorků hmyzu mezi výzkumnými centry zabývajícími se nočními motýli, zejména lišaji.
 • Spolupráce s národními centry vědeckého výzkumu zainteresovaných zemí.
 • Vypracování vědeckých zpráv a příprava vzorků hmyzu určených partnerům zainteresovaných zemí.
 • Muzeum nabízí spolupráci pro vědecký výzkum hmyzu všeobecně a také na svých základnách v terénu v zainteresovaných zemích.
 • Pořádání odborných přednášek v muzeu.
 • Spoluúčast na vzdělávacích programech Ekologického centra Orlov (http://www.eco-centrum.cz/).

 

Všeobecné informace o formě realizace zahraničních projektůzpět

 • Muzeum pořádá zahraniční průzkumné expedice. Výsledky expedic umožňují mezinárodní entomologické komunitě prohlubovat znalosti o biodiverzitě hmyzu.
 • Muzeum kryje náklady expedičních týmů muzeem vyslaných k provádění odchytu v zájmových zemích.
 • Doba trvání projektů je 3 až 4 roky.
 • Rok po ukončení každého projektu je předána jedna kompletní kopie dokumentace institucím zainteresovaných zemí. Stejně tak jsou předány vzorky odchyceného a preparovaného hmyzu.
 • Orientační zpráva je zpracovaná v následujících měsících po ukončení každé samostatné expedice do terénu.
 • Po ukončení každé expedice do terénu se provádí součet a kontrola odchycených vzorků a jejich odeslání k analýzám do České republiky. Součet a kontrola odchycených vzorků se uskutečňuje za přítomnosti partnerů zainteresovaných zemí.
 • Terénní vozidlo Sphingidae museum je k dispozici v místě výzkumu.
 • Častost výjezdů do terénu se pohybuje od 2 do 5ti expedic ročně.
 • Doba trvání výjezdů nepřesahuje 2 měsíce z důvodu zachování neporušenosti odchyceného hmyzu.
 • Každá výzkumná expedice se skládá maximálně ze dvou odborníků.
 • Kalendář hlavních aktivit v terénu je přímo závislý na klimatických podmínkách. Nejpříhodnějším obdobím je období dešťů, avšak i ostatní měsíce přicházejí do úvahy.
 • Výzkum je obecně prováděn na celém území země, včetně přírodních rezervací a to s výjimkou oblastí strategického a vojenského významu. Před zahájením každé výzkumné expedice do terénu jsou s partnerem dohodnuty oblasti výzkumu.
 • Výzkumné projekty lišajů realizované v současné době museem: Kuba, Indie a Středoafrická republika.

 

Výběr z realizovaných aktivit muzeazpět

Objev a popis nových druhů lišajů

Ambulyx marissa Eitschberger & Melichar, 2009
Ambulyx rawlinsi Melichar, Řezáč & Ilčíková, 2015
Ambulyx viteki Melichar & Řezáč, [2014]
Ampelophaga nikolae Haxaire & Melichar, 2007
Angonyx chelsea Eitschberger & Melichar, 2009
Angonyx williami Eitschberger & Melichar, 2009
Ceratomia mooseri Haxaire & Melichar, 2012
Ceratomia paltingi Haxaire & Melichar, 2012
Ceridia agilei Melichar & Řezáč, [2014]
Coenotes arida Moulds & Melichar, [2014]
Coenotes jakli Haxaire & Melichar, 2007
Dahira jitkae Haxaire & Melichar, 2007
Dahira klaudiae Brechlin, Melichar & Haxaire, 2006
Dahira uljanae Brechlin & Melichar, 2006
Daphnis hypothous crameri Eitschberger & Melichar, 2010
Daphnis kitchingi Haxaire & Melichar, 2011
Daphnusa zythum Haxaire & Melichar, 2009
Degmaptera schnitzleri Melichar & Řezáč, 2014
Erinnyis cubensis Melichar, Řezáč, Haxaire & Ilčíková, 2015
Euchloron megaera asiatica Haxaire & Melichar, 2009
Falcatula svaricki Haxaire & Melichar, 2008
Griseosphinx naumanni Melichar & Řezáč, [2014]
Kentrochrysalis heberti Haxaire & Melichar, 2010
Madoryx pseudothyreus bahamensis Melichar & Řezáč, [2014]
Madoryx pseudothyreus floridensis Melichar & Řezáč, [2014]
Nephele xylina rybari Haxaire & Melichar, 2011
Nephele xylina socotrensis Haxaire & Melichar, 2011
Platysphinx zabolicus Haxaire & Melichar, 2007
Pseudoclanis molitor transversa Haxaire & Melichar, 2011
Psilogramma bacanensis Eitschberger & Melichar, 2011
Psilogramma manjunatha Eitschberger & Melichar, 2011
Rhagastis diehli, Haxaire & Melichar, 2010
Rhodambulyx haxairei Melichar, Řezáč & Horecký, 2014
Rhodoprasina mateji Brechlin & Melichar, 2006
Rufoclanis haxairei Melichar, 2011
Rufoclanis numosae rostislavi Haxaire & Melichar, 2009
Temnora occidentalis Melichar & Řezáč, 2014
Temnora orientalis Melichar & Řezáč, 2014
Temnora prokopci Melichar & Řezáč, 2014
Temnora prokopci similis Melichar & Řezáč, 2014
Temnora robusta Melichar, Řezáč & Ilčíková, 2016
Temnora rotundus Melichar & Řezáč, 2014
Temnora scitula pindurensis Melichar & Řezáč, 2014
Temnora scitula stanislavi Melichar & Řezáč, 2014
Theretra ankae Melichar & Řezáč, 2015
Theretra eitschbergeri Melichar, Řezáč & Ilčíková, 2015
Theretra mothironi Haxaire & Melichar, 2012
Theretra rezaci Haxaire & Melichar, 2012
Theretra tomasi Haxaire & Melichar, 2008
Sataspes caerulea Melichar, Řezáč & Ilčíková, 2016
Sphingonaepiopsis asiatica Melichar & Řezáč, 2013
Sphingonaepiopsis gurkoi Melichar & Řezáč, 2013
Zacria vojtechi Haxaire & Melichar, 2003

Projekty realizované na zakázku

Ostrovy Cape Verde – Ministerstvo zemědělství Kapverd, průzkum biodiverzity lišajů (2002)
Senegal a Guinea – Průzkum biodiverzity lišajů národních parků (2004)

Entomologické expedice

 • Indonésie – Sumatra, Borneo, Bali, Irian Jaya, Timor, Sumba (2000 – 2005)
 • Madagaskar (2001)
 • Filipíny (1998)
 • Dominikánská republika (2002)
 • Jamajka (2005)
 • Guatemala (2000)
 • Ukrajina (2003)
 • Indie (2008)
 • Středoafrická republika (2008 – 2012)
 • Kuba (2008 – 2012)