Vědecká a ediční činnost

Barcode of Life Data Systems

Muzeum spolupracuje na projektu Barcode of Life Data Systems (Bold), tj. online databáze všech živočišných druhů podložená analýzou genetického kódu a jeho zakódování do informačního čtecího kódovacího systému Barcode. Projekt si klade za cíl vytvořit online knihovnu moderní vědecké klasifikace (taxonomie) živočichů, jako pomůcku pro nezpochybnitelné určování živočichů, včetně hmyzu.

Realizátorem projektu je University of Guelph, Biodiversity Institute of Ontario, Canadian Centre for DNA Barcoding, 50 Stone Road East, Guelph, Ontario, N1G 2W1

V současné době muzeum navázalo spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, Albertov 2038/6 128 00 Praha 2-Nové Město , v oblasti zpracování DNA - sekvence DNA.

Muzeum zahájilo projekt zaměřený na mapování DNA u zvířat chovaných v zoologických zahradách. První spolupracující zahradou je ZOO Dvůr Králové nad Labem.

Základní informace jsou ke stažení zde:

Podrobné informace jsou k dispozici na těchto webových stránkách:

 

Ediční činnost - The European Entomologist

Museum vydává vlastní odborný časopis pod názvem „The European Entomologist“. Tato revue vychází čtvrtletně a zveřejňuje nové objevy druhů motýlů (Lepidoptera) a to nejen z čeledi lišajovití (Sphingidae). V časopise jsou otištěny případové studie týkající se revize taxonomie a také výsledné zprávy z expedic, které proběhly v daném čtvrtletí.

Na jednotlivých vydáních revue kooperují, spolu s ředitelem muzea, také Dr. Ian Kitching (Natural History Museum, London), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr . Masarykova univerzita (Brno, Česká republika), Dr. Jean Haxaire (Francie), Rodolphe Rougerie (Muséum National d' Histoire Naturelle Paris, France), Carlos G. C. Mielke (Carambeí, Paraná, Brasil) a případně i další odborníci z celého světa.

Časopis, je určen všem zájemcům o entomologii a to nejen odborníkům, jejichž objev nového druhu zveřejněním popisu v odborném časopisu může být vědecky uznán.

Jednotlivá čísla dosud vyšlých časopisů a nebo jeho předplatné lze objednat v záložce „The European Entomologist“.

Dosud vydaná čísla

 

Zde ke stažení zdarma je první z řady vydaných čísel „The European Entomologist“:

Vol. 1 No. 1