• Smerinthulus perversa

Author

(Rothschild, 1895) 

Type location

India 

Catalog

Male

7416 Smerinthulus perversa
Female

7417 Smerinthulus perversa