• Ambulyx zacharovi

Author

Ivshin, 2014 

Type location

N. Borneo 

Catalog

Male

9089 Ambulyx zacharovi