Expedice Indie

Na přelomu května a června 2008 jsme se účastnili expedice, na žádost Národních parků Dandeli, Anashi forest a Bannerghata ve státě Karnataka, jako konzultanti rezervací, univerzity a jejich studentů. Tento projekt navázal na naše předchozí rekognoskační návštěvy této oblasti v podzimních měsících roku 2008. Cílem expedice bylo zmapování biodiverzity čeledi Sphingidae na daných lokalitách, porovnání druhové skladby a potvrzení či vyvrácení výskytu dané čeledi v porovnání s publikací Fauna of British India - Moths Volume 5 (Thomas Reid Davys Bell & F. B. Scot) 1937.

Zpět     

Fotogalerie